Chuyên gia Y học người Ý nói về Diện Chẩn

03/03/2018 0 Bình luận

WHAT IS DIEN CHAN? DIỆN CHẨN LÀ GÌ?

‘Diện Chẩn’ là một loại phản xạ học. Phản xạ có nghĩa là khi ta kích thích tại một nơi nào đó của cơ thể thì nơi khác có liên quan đến nơi bị kích thích sẽ bị ảnh hưởng. Chính xác hơn, khi da (cơ quan cảm giác chính) được kích thích theo các đồ hình đã được xác định phản ánh tất cả các cơ quan của cơ thể, hệ thống thần kinh (trung tâm, sau đó là ngoại biên) đáp ứng để đạt đến trạng thái cân bằng của cơ thể.

Diện Chẩn hay ‘Phản xạ học vùng mặt của Việt Nam là phương pháp non trẻ nhất trong các môn phản xạ xuất hiện trên hành tinh của chúng ta. Đến nay, nó là phương pháp mạnh nhất trong các phương pháp phản xạ học đã có hiện nay trên thế giới, vì cách tác động của nó có thể giúp người bệnh tự mình làm được mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Phương pháp này được sáng lập bởi Giáo sư Bùi Quốc Châu, người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực trị liệu trên thế giới, đã làm việc với một nhóm các cộng sự để tạo ra và mã hóa các cách trị bệnh. Diện Chẩn là thành quả của niềm đam mê của ông đối với môn Phản xạ học và Y học Việt Nam. Ông đã đặt khuôn mặt vào trung tâm của mọi thứ thông qua xoa bóp, kích thích và sự hiểu biết về các sinh huyệt trên mặt.

Nhiều người tưởng lầm phương pháp này với các môn y học cổ truyền Việt Nam như châm cứu, thuốc nam,… Tuy nhiên, môn Phản xạ học này vẫn là phương pháp duy nhất và độc đáo trong thể loại của nó vì một số lý do sau đây:

  • Nó tác động đến toàn bộ ngũ quan cùng một lúc.
  • Nó cho phép bất cứ ai tự mình chữa bệnh cho mình một cách độc lập, vào bất cứ lúc nào khi có bất kỳ triệu chứng nào bất ổn trong cơ thể, mỗi ngày, và bao lần là tùy ý mình.

‘Dien Chan’ is a form of reflexology. Reflexology implies the principle that by stimulating one part of the body, another part of the body is rebalanced. More precisely, when the skin (a major sense organ) is stimulated according to established maps which reflect all the organs of the body, the nervous system (central, then peripheral) responds to reach the targetted organ or area.

There is a database in the brain within which all the organs of the body are coded to their correct function. This database is triggered by the stimulation of certain points and areas to signal a reminder that something has been modified to affect this function. And thus the correct functioning can, when possible, be restored.

Dien Chan or ‘Vietnamese Facial Reflexology’ is the youngest of the reflexologies to appear on our planet. To date, it is the most powerful of the reflexologies as this stimulation can be performed on oneself independently.

It was established by Professor Bui Quoch Chau who, with no experience in the world of therapy, worked with a group of acupuncturists to experiment, create and code a therapeutic possibility. Dien Chan is the fruit of his passion for reflexology and Vietnamese medicine which puts the face at the centre of everything through massage, stimulation and knowledge of vital points.

Therefore he chose an area already widely understood within the realm of Vietnamese therapy. However, this reflexology remains unique within its genre for a number of reasons:

  • It is performed in the presence of all 5 sense organs simultaneously
  • It allows anyone to work on themselves independently, at any time and to combat any symptom in their body, every day, as often as they choose.

FROM EAST TO WEST TỪ ĐÔNG SANG TÂY

FROM WEST TO EAST TỪ TÂY SANG ĐÔNG

Phương pháp này GSTSKH Bùi Quốc Châu phát minh ra ở Việt Nam thông qua việc sử dụng kim châm trên mặt, nhưng ngay từ đầu ông đã luôn luôn hướng tới việc phổ cập cho nhiều người. Người Việt Nam đã và đang làm việc với khuôn mặt để giải quyết các vấn đề về sức khoẻ của họ. Thật vậy, xoa mặt vẫn còn là khía cạnh phổ biến của nền văn hóa của người Việt Nam cho đến tận ngày hôm nay.

Được xây dựng dựa trên văn hóa Việt Nam, Giáo sư Châu đã nghiên cứu đồ hình huyệt và các đồ hình phản chiếu (nền tảng từ văn hóa dân gian như ca dao, tục ngữ, y học dân gian) để giải mã các cơ quan nội tạng được đặt lên và kết nối với bộ mặt như thế nào. Trực giác nhạy bén và hiện đại của ông đã dẫn tới việc vẽ ra và miêu tả các đồ hình cho khuôn mặt và cả cơ thể. Trong đó, Diện Chẩn với ứng dụng đầy đủ của nó là một môn ‘Phản xạ học đa chiều, đa hệ’.

Phương pháp được thiết kế hoàn hảo như vốn dĩ nó được sinh ra để dành cho nhân loại. Tuy các kỹ thuật của phương pháp y học có giá trị này vượt quá giới hạn của con người, của thời gian và không gian, nhưng chúng vẫn giữ được nguồn gốc của chúng.

Cần lưu ý rằng ở phương Đông phương pháp trị liệu như vậy được thực hiện nhiều hơn ở phương Tây. Nếu chúng ta muốn giúp cho phương pháp này có thể thực hiện được ở đây (phương Tây), chúng ta phải dịch ra tiếng Ý để đáp ứng nhu cầu của dân chúng, và chúng tôi muốn chia sẻ việc này.

Đây là công việc của chúng tôi; sứ mệnh của Beatrice và Vittorio, nhiệm vụ của Học viện, câu chuyện của chúng ta: tìm đúng ngôn ngữ và trật tự để kỹ thuật này không bị mất hoặc lãng phí ở phương Tây. Nó là một nỗ lực nhằm trả lại cho tất cả mọi người, không bị sửa đổi nhưng lại được làm lại, được mã hoá và đặt tên là Dien Chan Zone®.

The technique was invented in Vietnam through the use of needles on the face but was always intended primarily to reach everyone. The Vietnamese were already working with the face to resolve health problems for hundreds and thousands of years. Indeed, facial massage remains and popular aspect of their culture today.

Building upon this local behaviour, Professor Chau studied a grid of infinite points and maps (a departure from ancient knowledge) to decipher how the internal organs are placed upon, and connected to, the face. His brilliant and modern intuition led to the depiction of maps for the face and also the body. Therein, Dien Chan in its full application is a ‘multi-reflexology’.

As it was designed, this technique is perfect for the population it was born to. However, valid techniques and valid medicines cross the confines dictated by men, by time and by space; they remain useful beyond their origin.

In the Orient, the holistic attitude towards health is extremely interesting and reminiscent of our own ancient traditions which we have lost in the name of official medicine. Nonetheless, more recently we are recovering such therapies as a means of ‘complementary’ treatment to be applied in addition to official medicine. This emergence includes our technique.

It should be recognised that in the Orient such therapies are performed in a manner much more invasive than is normal in the West. If we want therefore to save them and to render them viable here, we must translate them to meet the needs of the population with which we wish to share it.

This has been our work; the mission of Beatrice and Vittorio, the duty of the academy, our story: to find the correct language and order so that this technique would not be lost or wasted in the West. It has been an attempt to return it to everyone, not modified but re-implimented and de-coded and named Dien Chan Zone®.

HOW DOES IT WORK?

NÓ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

Nó hoạt động để khôi phục lại dòng năng lượng trong cơ thể. Cơ thể báo hiệu cho chúng ta một vấn đề bằng một cơn đau hoặc sự khó chịu. Triệu chứng như vậy báo hiệu cho thấy một khối năng lượng bị tắc nghẽn.

Một khối năng lượng bị tắc nghẽn có nghĩa là sự bế tắc, không lưu thông được của dòng năng lượng thiết yếu nuôi dưỡng cơ thể. Nó không đồng nghĩa với bệnh tật, nhưng chỉ là một nhu cầu lớn về năng lượng (tuần hoàn máu, hệ bạch huyết, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, tình dục hoặc năng lượng thuần túy) bởi một hoặc nhiều cơ quan hay nhiều hệ thống.

Với khả năng tự kích thích những khu vực thú vị này mỗi ngày, chúng ta có thể điều chỉnh và khuyến khích sự chuyển động của năng lượng toàn cầu trong cơ thể với sự chú ý đặc biệt tới vùng báo hiệu có triệu chứng.

It works to restore the correct flow of energy in the body. The body signals to us a problem by means of a pain or discomfort in the body. Such a symptom indicates an energetic block.

An energy block means there is a difficulty in circulation for the energy itself along the vital life force which nourishes our body. It is never a synonym for illness, but only a major request for energy (circulation of blood, linfatics, nervous, respiratory, digestive, sexual and or purely energetic) by one or more organs or systems.

With the possibility to stimulate these interesting areas by ourselves throughout the day, we can regulate and encourage the movement of global energies in the body with particular attention to the zone which signalled the symptom.

WHAT IS IT USED FOR?

NÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ LÀM GÌ?

Nó phù hợp để điều trị các triệu chứng trong giai đoạn cấp, mãn tính hoặc phòng ngừa.

Trong trường hợp đầu tiên, nó dùng để điều trị các tình huống sơ cứu với một vài phút để giảm đau.

Trong trường hợp thứ hai, điều trị từ 30 đến 60 phút với một hệ thống (phản chiếu hoặc đồng ứng) đã chọn để nó tiếp nhận tín hiệu kích hoạt và có thể đạt được phản ứng khác nhau (cho kết quả). Mỗi khi chúng ta điều trị một triệu chứng nào đó là chúng ta đang can thiệp đến tình trạng thể chất, tình cảm, tinh thần cà trí tuệ của người bệnh và nó liên quan đến cơ quan mà ta chọn để điều trị.

Trong trường hợp thứ ba, chúng tôi đề cập tới bộ máy tinh tế nhất liên quan đến phản ứng mạnh mẽ, ví dụ như thức ăn, dị ứng hoặc cơ thể không dung nạp. Một khi chúng ta đã xác định được bộ máy đang có vấn đề, thì bằng cách làm cân bằng, chúng ta có thể làm thay đổi sự cân bằng của hệ thống miễn dịch của chúng ta. Vì vậy nó cũng là một công cụ tuyệt vời ở mức độ phòng ngừa.

Người Việt Nam là những giáo viên tuyệt vời của kỹ thuật này và đồng thời thích hợp để nhận nó. Đó là lý do tại sao nó được thực hiện theo cách này, họ có những quan điểm khác nhau về chữa bệnh.

Kỹ thuật này là hoàn hảo cho họ và chỉ có họ mới có khả năng thực hiện nó với độ chính xác như vậy. Người phương Tây, hoặc những người từ phương Đông sống ở đây, không thể thực hiện nó như họ, và cũng không thể nhận được nó như người phương Đông

Trong suốt 20 năm chúng tôi đã trở thành những giáo viên tuyệt vời của kỹ thuật được dạy theo cách này và đồng thời chúng tôi cũng thích nhận được nó theo cách này bởi vì chúng ta biết rằng sự cân bằng năng lượng sẽ giúp bệnh nhân qua được cơn đau.

Kỹ thuật này hoàn hảo đối với chúng tôi theo cách như thế và qua nhiều năm, sau khi điều trị hàng nghìn người, chúng tôi biết cách thực hiện và giảng dạy nó một cách hoàn hảo.

It is suitable to treat symptoms presented in the acute, chronic or preventative phases.

In the first instance, we would work in first aid mode with treatment of a few minutes to lessen the pain.

In the second instance, we would work with a treatment of 30 to 60 minutes where the chosen system is worked until we are able to achieve various responses. Every time that you work a symptom we intervene to affect the physical, emotional, mental and spiritual condition of the recipient with relation to the chosen organ.

In the third case, we would work the most delicate appartatus with respect to an energetic response to, for example, a food, an allergy or an intolerance. Once we have identified the apparatus in question, by working to rebalance we can possitively alter the balance of our immune system. Therefore it is also a great tool at a preventative level.

Trích www.dienchanzone.com

 Người dịch: Đinh Hương Thảo

Lược dịch và hiệu đính: GSTSKH Bùi Quốc Châu

popup

Số lượng:

Tổng tiền: