Lịch giảng dạy lớp Diện Chẩn Căn bản và Làm đẹp của Diện Chẩn online

24/01/2019 0 Bình luận

Văn Phòng Diện Chẩn Online tại Hải Phòng và Thành Phố Hồ Chí Minh  thông báo lịch giảng dạy Lớp Diện Chẩn Căn Bản và làm đẹp năm 2019:

**** ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC ****

 

ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC CÁC BẠN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU:

Thông báo Lịch giảng dạy của Diện Chẩn Online năm 2019
Bao gồm: 
🌿Lớp trực tiếp tại Hồ Chí Minh và Hải Phòng 
🌿Lớp online

ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE CÁC BẠN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU:

Bước 1. Nhấn mua sản phẩm:

- LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN VÀ LÀM ĐẸP:

https://www.dienchanonline.com.vn/lop-dien-chan-can-ban-va-…

LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN:

https://www.dienchanonline.com.vn/lop-dien-chan-can-ban-onl…

Bước 2.Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn

Bước 3. Nhấn yêu cầu tham gia lớp học tại link

- Lớp Diện Chẩn Căn bản và làm đẹp:

https://www.facebook.com/groups/523947904792164

- Lớp Diện chẩn Căn bản:

https://www.facebook.com/groups/360927897657170/

* NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC GỒM:

https://drive.google.com/…/15a07BrtRhzz5Hks0nl7TFyk0w…/view…

* Tài liệu cần thiết cho lớp ONLINE

https://drive.google.com/open…

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: