THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN & BẰNG DIỆN CHẨN

09/11/2020 0 Bình luận

Diện Chẩn Online xin thông báo đến các bạn học viên về cách thức nhận GIẤY CHỨNG NHẬN DIỆN CHẨN và BẰNG DIỆN CHẨN.

1. Đối với các bạn học viên của Diện Chẩn Online sau khi hoàn thành xong khóa học sẽ nhận được Giấy chứng nhận theo hai hình thức sau:

Đối với học viên học online sẽ được nhận giấy chứng nhận qua email.
Đối với học viên học trực tiếp sẽ được nhận trực tiếp tại lớp học.

2. Để nhận Bằng Diện Chẩn học viên cần viết bài thu hoạch Diện Chẩn

Biểu mẫu bài thu hoạch Diện Chẩn căn bản
https://drive.google.com/file/d/1MGIO6URp76KAL6Vl80IEqrCEnGbMi6LZ/view?usp=sharing

Biểu mẫu bài thu hoạch Diện Chẩn Beauty
https://drive.google.com/file/d/1txqYhSTMvDyWreDvo9ffiCsL9Rzn_4am/view?usp=sharing

Mọi thông tin thắc mắc của bạn xin hãy liên hệ:

Hotline: 0936.80.2660 - 098.567.2660
dienchanonline@gmail.com

Mẫu Giấy CN mới của Diện Chẩn Online áp dụng từ ngày 1/11/2020

popup

Số lượng:

Tổng tiền: