Ý NGHĨA CÁCH CHÀO DIỆN CHẨN | THE MEANING OF DIEN CHAN SALUTATION

17/04/2020 0 Bình luận

Ý NGHĨA CỦA CÁCH CHÀO DIỆN CHẨN

English belows

Mỗi cá nhân hay tập thể (dân tộc, môn phái võ thuật hay nghệ thuật, mỗi công ty, ...) đều có cách chào khác nhau.Vì nhiều lý do trong đó có ý không muốn để mình lẫn lộn với những người hay tập thể khác. Ngoài ra, họ cũng muốn cho người khác biết qua về tính cách, tôn chỉ hoặc đường hướng của mình thông qua những dấu hiệu có tính cách tượng trưng (biểu tượng).

Ví dụ giơ 2 ngón tay hình chữ “V” theo một giai thoại bắt nguồn từ trận đánh Agincourt giữa Anh và Pháp vào năm 1415. Quân Pháp dọa là sẽ cắt đứt hai ngón tay dùng để giữ mũi tên khi bắn của các cung thủ người Anh. Kết quả trận đánh là quân Anh thắng, sau khi giành chiến thắng, các cung thủ người Anh đã giơ hai ngón tay lên để ra hiệu rằng, họ vẫn bình thường. Về sau, tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Anh Winston Churchill cũng hay dùng cử chỉ này như biểu tượng của chiến thắng (victory) và ngày nay hành động giơ hai ngón tay này đã trở thành phong cách chụp hình lưu niệm hay chụp hình “tự sướng” trên toàn thế giới.

Từ ý nghĩa của những biểu tượng và mục đích sử dụng những biểu tượng này mà tôi có cảm hứng để nghĩ ra một dấu hiệu dành riêng cho dân Diện Chẩn (những học viên và mọi người có tình yêu mến với phương pháp Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - Dienchanist), để khi các bạn dùng dấu hiệu này chào nhau (ở trong lớp, hội nghị, trên đường gặp nhau, ngoài phi trường, chốn đông người...) thì sẽ dễ dàng nhận diện ra được “phe” của ta (Dân Diện Chẩn) thay vì phải réo tên, vẫy gọi nhau rất ồn ào và thiếu lịch sự ở nơi công cộng khi xung quanh toàn là người lạ.

Dấu hiệu này mặc dù hình thức hơi giống với dấu hiệu hình chữ “V” nêu trên nhưng khi giải thích, các bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt. Về hình thức, chữ “V” này được tạo bởi ngón tay cái (thumb) và ngón trỏ (index), không phải là ngón trỏ và ngón giữa như biểu tượng đã biết. Về nội dung, biểu tượng chào Diện Chẩn này có những ý nghĩa như sau Thứ nhất, Việt Nam – Chiến Thắng: do tạo thành hình chữ “V” nên có thể được hiểu là chữ Việt Nam (chữ cái đầu tiên của tên gọi Việt Nam), dân tộc Việt, Vina,... Ngoài ra, cũng từ ý nghĩa biểu tượng chữ “Victory”, có nghĩa là chiến thắng.

Thứ hai, ý nghĩa của ngón cái và ngón trỏ:

Tôi sáng tạo ra biểu tượng này để hướng các môn sinh Diện Chẩn của tôi đến những chỗ cần phải đến, làm những việc có ý nghĩa như trên. Bằng những thông tin rất cô đọng nhưng đầy ý nghĩa mang tính khái quát cao, có cả Đạo lẫn Đời.

 

Ngoài ra, về mặt thẩm mỹ, khi chào nhau bằng dấu hiệu này hoặc đứng chụp hình, các bạn có thêm một kiểu tạo dáng đặc biệt, đẹp mắt, ngón trỏ phải thẳng đứng, cứng ngắc để cho bàn tay được thẳng khi làm dấu hiệu này, không cảm thấy xấu hổ khi bị chê là “đơ như cây chuối” vì không có kiểu tạo dáng chụp hình.

Lưu ý là chỉ chào nhau bằng tay phải, vì tay phải thuộc Dương, thể hiện sự mạnh mẽ.

Viết xong lúc 16h45’ ngày 23/02/2019 GS.TSKH Bùi Quốc Châu
Nhật hạn ở Thân. Nguyệt hạn ở Thân

Ngày cho ra đời cách chào Diện Chẩn là ngày 7/7/2016  lúc 11:39 tại Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế 

16 Ký Con, P7, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Phần dịch tiếng anh của cô Đinh Hương Thảo 

THE MEANING OF DIEN CHAN SALUTATION
(Shaping the right Thump and Index finger)
- Prof. Dr. Bùi Quốc Châu

Each individual or group (ethnic, martial arts or art, each company, ...) has different ways of greeting. There are many reasons but one of them is not wanting to be misrecognised by others. In addition, they also want to let others know about their personality, principles or directions through signs with symbolic character (symbols).

For example, raising 2 "V" -shaped fingers in an anecdote originating from the Agincourt battle between England and France in 1415, the French threatened to cut off two fingers of English players used to hold the arrow when shooting the bow. The outcome of the battle was that the British army won, after winning, the British archers raised two fingers to signal that they were still normal. Later, US President Richard Nixon and British Prime Minister Winston Churchill used this gesture as a symbol of victory and today the act of raising these two fingers has become a photographic style or "selfie" image all over the world.

From the meaning of the symbols and the purpose of using it, I was inspired to think of a symbol dedicated to all Dienchanists (students and Dien Chan fans, supporters), so that when you use this symbol to greet eachother (in class, conference, in the airport, crowded places ...), it will be easy to identify our Dienchanists instead of shouting, waving to eachother very loudly, sometimes impolitely in public area.

Though the form of this symbol is somewhat similar to the above "V" shaped symbol, but when explained, you will see the difference, because:
A. About form: this "V" is created by thumb and index finger, not the index finger and middle finger as the known symbol.

B. Regarding the content: the salutation symbol of Dien Chan has the following meanings:


I. Vietnam - Victory: by forming the "V" shape, it can be interpreted as Vietnamese (the first letter of Vietnamese name), the Vietnamese people and Vina ethnicity, ... Also, from the meaning of the word symbol "Victory", means winning.

II. The thumb and The index finger has 06 meanings

I created this symbol to drive my students to the should-go places, to do things meaningfully, with very condensed informations but high generalization including both Tao and Life.

In addition, aesthetically, when you greet each other with this symbol or take a picture, you have a special and beautiful style (your index finger must be upright and stable to allow your hand straight), and not having embarrassment when being laughed as " like a banana tree" for taking pictures.

Please note that using right hand to salute by this way (right is yang which shows power).

 

~ Có thể bạn chưa biết~

DIỆN CHẨN LÀ GÌ?

ĐƯỜNG HƯỚNG VIỆT Y ĐẠO

ẨM THỰC DƯỠNG SINH

ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG

TÂM NGÔN BÙI QUỐC CHÂU

 

Tags :

diện chẩn bùi quốc châu
popup

Số lượng:

Tổng tiền: